Stay Connected:

Tersine Mühendislik

Home Services Tersine Mühendislik

Tersine Mühendislik

Verimsiz çalışan ve sıklıkla aynı arızayı tekrarlayan preslerinize kök neden analizi için sizinle birlikte çalışıyoruz. Gerekli ölçümleri pres üzerinden yapıyor, öte yandan bilgisayar ortamında modelleme ve sanal analizlerle fiziksel durumun sanal ortamda doğrulamasını sorguluyoruz.
Uyuşma sağlandıktan sonra malzeme kalitesini artırma, mümkün çerçevede boyutsal revizyonlarla sanal ortamda çözüm arıyoruz.